Förstasidan

Om produkten

Funktioner

Hjälpsidor

Så lyckas du

Kontakt

Så använder du kursutvärderingssystemet

Hjälpen är uppdelad i följande delar:
1. Skapa ny användare och logga in i systemet
2. Skapa ny utvärdering
3. Lägg till frågor
4. Publicera utvärderingen
5. Välj vilka personer som får svara
6. Skicka svarskoder till de som ska svara
7. Visa resultatet från utvärderingen
8. Avancerad statistik med filtrering

Övriga hjälpsidor:
Ge fler rätt att administrera din utvärdering
Hjälp för huvudadministratörer

Obs! Den här hjälpen är till senaste versionen av systemet. Mindre skillnader kan finns med jämfört med äldre versioner.

 En produkt från Åhlander Data. Mer info: info@utvarderingar.com